Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Moldemyra
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Moldemyra

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del
av eiendommen gnr 15 bnr 4 ved Moldemyra i Meråker kommune.

Planarbeidet omfatter:
• Tilrettelegging for boligbebyggelse – anslagsvis 4-5 tomter for småhusbebyggelse eventuelt leiligheter.
• Adkomstvei, parkering og øvrig infrastruktur.
Avkjøring fra E14 og adkomst inn til området vil
bli som i dag.
 
 
Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 11-2019.
 
Innspill sendes skriftlig - helst pr epost til adressen:
geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til:
GeoTydal AS, postboks 4,
7591 Tydal.
Oppdatert: 18.02.2019 08:11
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712