Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om regulering detaljplan Øyan massetak i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Varsel om regulering detaljplan Øyan massetak i Meråker kommune

 Frist for kommentarer/merknader er satt til tirsdag 24 mars 2015. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for eiendommen 49/228 i Meråker kommune.

Målet med planen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende massetak, steinbrudd, på Øyan. Arealet inngår som masseuttak (R1) i forslag til ny arealplan for Meråker kommune, men er per i dag er avsatt til LNF-område. Forhold som skal vurderes i planen er bl.a. avkjørsel og vegtrafikk, støy/støvproblematikk, reindrift og miljøforhold.

Kart.jpgFrist for kommentarer/merknader er satt til tirsdag 24 mars 2015. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

Allskog.png

 

Oppdatert: 03.03.2015 09:13
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712