Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtatt reguleringsplaner, Tronsethbakken og Pulden
Hopp til hovedinnhold

Vedtatt reguleringsplaner, Tronsethbakken og Pulden

 I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 25.09.2017,
vedtatt følgende reguleringsplaner  med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse;

saknr 2012/21  Reguleringsplan Tronsethbakken plan ID 2012001 og saknr 2017/424 detaljeguleringsplan Pulden plan ID 2017006.​

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.Oppdatert: 10.10.2017 15:32
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712