Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Kommuneplanens arealdel – begrenset høring av to hytteområder i Teveldalen
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel – begrenset høring av to hytteområder i Teveldalen

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15 kunngjøres en begrenset høring av to hytteområder i Teveldalen.

​Området Øytrøbekken er et nytt hytteområde som grenser inntil dagens hyttebebyggelse sør for E14. Her åpnes det for inntil 40 tomter. Området Storemyr er et eldre planlagt hytteområde som reduseres betraktelig i areal og antall tomter. Høringsforslaget er å redusere planområdet i areal og i antall tomter med 200.

Saksdokumenter ligger på kommunenes hjemmesider. Plandokumentene er også lagt ut til offentlig ettersyn i skranken ved rådhuset.

Merknader sendes skriftlig til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no innen 30.1.2015

Les alle dokumenter her.

Oppdatert: 17.12.2014 15:49
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712