Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Skuddpremie rødrev
Hopp til hovedinnhold

Skuddpremie rødrev

 Ny sats for 2015

​Den nye satsen for rødrev er 700,- pr rødrev.

Alle skutte rever skal registreres på smårovviltportalen

Dokumentasjonskrav for utbetaling av skuddpremie rødrev
For å få utbetalt skuddpremie på rødrev skutt i Meråker kommune gjelder følgende krav til dokumentasjon:

1. Skutt rødrev skal registreres i Jakt i Værnesregionen under «Rapport Meråker»
Der registreres: -fangstmetode, -art, -kjønn, -vekt og -dato. Legg gjerne ved et bilde

2. Framlabber vises for å få merkeattest (kappes ovenfor klo). For å få merkeattest må rødrev være registrert i Jakt i Værnesregionen, og sted for felling oppgis.

Hvis du har problemer med å registrere felt rødrev i Jakt i Værnesregionen, kan du kontakte Stefan Øhrbom (tlf.nr.: 928 29 527), eller Espen Hegnes (tlf.nr.: 932 55 870) for hjelp.

Merkeattest for revelabbene utstedes av AS Meraker Brug. For å lette ordningen både for jeger og attestutsteder forsøker vi med noen faste datoer i løpet av 2015.

Det forutsettes at rødrev er felt i henhold til gjeldende lovverk.

Jaktkort kan kjøpes på inatur.no/merakerbrug.no

For 2015 utstedes merkeattest fra AS Meraker Brug:
• Uke 9 (23. - 27. februar)
• Uke 17 (20. - 24. april)
• Uke 48 (23. - 27. november)

Oppdatert: 29.01.2015 15:48
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712