Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring - Tiltaksplan - Sikringsplan mot kvikkleireskred i Meråker sentrum
Hopp til hovedinnhold

Høring - Tiltaksplan - Sikringsplan mot kvikkleireskred i Meråker sentrum

 Forslag til «Tiltaksplan - sikringstiltak mot kvikkleireskred i Meråker sentrum, datert 14.10.2014 er lagt ut på høring.

Tiltaksplanen er utarbeidd av NVE, og tiltakene går ut på å avlaste 3 skråningstopper samt en oppfylling som berører et samlet areal på ca. 20 dekar. De planlagte tiltakene berører ikke vassdrag.

Tiltakene som beskrives i sikringsplanen, må gjennomføres før det kan igangsettes utbygging i Meråker Sentrum fra Nustadmo og i retning nordover.

Anleggsarbeidet vil i noen grad avstedkomme anleggstrafikk langs offentlig vei ved utkjøring av masser og innkjøring av masser til bygging av midlertidig anleggsvei. Dette gjelder områdene som i planen er benevnt som Avlasting 1 og Avlasting 2.

Høringsuttalelsene sendes:
  • Meråker kommune, Rådhuset, 7530 MERÅKER, eller
  • E-post: postmottak@meraker.kommune.no
Høringsfrist 14.11. 2016.

Aktuelle dokumenter:


Plandokumentene i papirformat er tilgjengelige for gjennomsyn i resepsjonen i Rådhuset.

Høringsbrevet og plandokumentene oversendes elektronisk til regionale myndigheter som er høringsinstanser​.

Oppdatert: 14.10.2016 12:16
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712