Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Samfunnsmedisinsk enhet
Hopp til hovedinnhold

Samfunnsmedisinsk enhet

 En felles enhet for Selbu, Tydal, Stjørdal og Meråker kommuner

​​Roller og funksjoner:

Kommuneoverlege – Leif Edvard Muruvik Vonen, spesialist i samfunnsmedisin 
Medisinsk rådgiving innen folkehelsearbeid, smittevern, beredskap, planarbeid, helse- og omsorgstjenester, tverrfaglig samarbeid. Enhetsleder.
Tlf. 915 10 792
Epost: Leivon@varnesregionen.no

Folkehelsekoordinator – Kari Jørgensen 
Strategisk arbeid for folkehelse i kommunene.  
Koordinering av folkehelsearbeidet, innen ledelse, politikk og planverk, arbeid med mål og tiltak, leder av folkehelsegruppene våre, kontaktperson utad i        folkehelsespørsmål. 
Tlf. 979 85 202
Epost: kari.jorgensen@varnesregionen.no

Saksbehandler i miljørettet helsevern – Hilde Alsethaug Kjeldstad
Behandler søknader om godkjenninger innen miljørettet helsevern. Tilsynsoppgaver over helsemessig påvirkning fra virksomheter (støy, støv, giftstoffer, smittestoffer, tobakk mm.).  Så tidlig som mulig inn i vurderinger til byggesaker, arealplaner og kommuneplan.   
Tlf. 970 14 212
Epost: hilkje3@varnesregionen.no

Frisklivssentralen – Lillian Hernes 
Helsetjenestetiltak for å redusere risiko og videre sykdomsutvikling, med fokus på livsstilsendring, mestring og motivasjon. Helsesamtaler, kursvirksomhet og oppfølging. Koordinering og samarbeid med ressurspersoner og kompetansemiljø i den enkelte kommune. Tilknyttet ressurs 20% ernæringsfysiolog. 
Tlf. 918 71 292
Epost: lillian.hernes@varnesregionen.no 
 
Assisterende kommuneoverlege Ulf Asting Solberg starter 7. mars 2016
Oppdatert: 04.04.2016 09:11
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712