Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak reguleringsplanene for Fersdalen, Vargmyrfeltet og Finskebukta
Hopp til hovedinnhold

Vedtak reguleringsplanene for Fersdalen, Vargmyrfeltet og Finskebukta

 Meråker kommunestyre har i møte 26.09.2016 vedtatt detaljreguleringsplanene for Fersdalen, Vargmyrfeltet og Finskebukta.

Vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Meråker kommune Reguleringsplan Fersdalen hytteområde, som vist på plankart id17112013002 og planbestemmelser datert 02.09.2016.

 

Vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Meråker kommune Reguleringsplan Vargmyrfeltet hytteområde, som vist på plankart id17112013003 og planbestemmelser datert 02.09.2016.

 

Vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Meråker kommune Reguleringsplan Finskebukta hytteområde, som vist på plankart id17112013001 og planbestemmelser datert 02.09.2016.

 


Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med planID for berørt plan.


KS vedtak Fersdalen.pdfKS vedtak Fersdalen.pdf

KS vedtak Finskebukta.pdfKS vedtak Finskebukta.pdf

KS vedtak Vargmyrfeltet.pdfKS vedtak Vargmyrfeltet.pdf

Planbeskrivelse Fersdalen vedtak 02.09.16 til formanskapet.pdfPlanbeskrivelse Fersdalen vedtak 02.09.16 til formanskapet.pdf

Planbeskrivelse Finskebukta Vedtak 02.09.16 til formanskap.pdfPlanbeskrivelse Finskebukta Vedtak 02.09.16 til formanskap.pdf

Planbeskrivelse Vargmyrfeltet vedtak 02.09.2016 til formanskap.pdfPlanbeskrivelse Vargmyrfeltet vedtak 02.09.2016 til formanskap.pdf

Planbestemmelser Fersdalen vedtak 02.09.16 til formanskap.pdfPlanbestemmelser Fersdalen vedtak 02.09.16 til formanskap.pdf

Planbestemmelser Finskebukta Vedtak 02.09.16 til formanskapet.pdfPlanbestemmelser Finskebukta Vedtak 02.09.16 til formanskapet.pdf

Planbestemmelser Vargmyrfeltet vedtak 02.09.16 til formanskapet.pdfPlanbestemmelser Vargmyrfeltet vedtak 02.09.16 til formanskapet.pdf

17112013002_Fersdalen.pdf17112013002_Fersdalen.pdf

17112013001_Finskebukta.pdf17112013001_Finskebukta.pdf

17112013003_Vargmyrfeltet.pdf17112013003_Vargmyrfeltet.pdf
Oppdatert: 06.10.2016 09:21
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712