Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Reguleringsplan Nustadsenteret høring
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Nustadsenteret høring

 Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Nustadsenteret. Høringsfrist 5.1.2015.

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nustadsenteret ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangs behandling i formannskapet i Meråker kommune 6.11.2014, sak 70/14.

Planområdet omfatter et areal på knapt 9 dekar ved Nustadsenteret. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge 16 leiligheter på toppen av dagens næringsbygg. Dette vil gi et nytt 3-etasjers bygg.

Reguleringsplanen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut i Meråker rådhus. Saksdokumentene finner du også her.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no innen 5.1.2015.
Oppdatert: 20.11.2014 10:54
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712