Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for museumsområdet på Pulden
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for museumsområdet på Pulden

 I medhold av Plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles oppstart av arbeid med en detaljreguleringsplan
for Pulden, ca. 1,9 km nord for E 14 i Meråker sentrum.

Hovedhensikten med reguleringen er å avgrense museumsområdet slik at det gir en forutsigbarhet for videre drift og utvikling av museet.
Planarbeidet omfatter følgende kommunale eiendommer:
gnr/bnr. 20/15, 20/104, 20/149, 20/198 og de private eiendommene gnr/bnr. 20/3 og 20/72, 93 nord for museumsområdet.

Tiltakshaver/forslagsstiller er Meråker kommune.
Plankontoret, Berkåk, er engasjert av kommunen til å utarbeide et planforslag for område.

Innspill til planarbeidet sendes innen 28.04.17 til:
post@plankontoret.net eller
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Se vedlegg for kartutsnitt og mer informasjon:
Oppdatert: 03.04.2017 09:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712