Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring - reguleringsplan Fagerlia felt 10
Hopp til hovedinnhold

Høring - reguleringsplan Fagerlia felt 10

 Formannskapet har i møte den 20.10.16, saken 81/16, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 10 planid 2016004 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hytteområdet Fagerlia felt 10 ble etablert gjennom reguleringsplan vedtatt av Meråker kommune i 2001. Feltet består av totalt 36 tomter, hvorav 4 er ubebygd per dags dato. Utbyggingsperioden og utvikling av feltet har medført en del endringer i forhold til opprinnelig reguleringsplan.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk. ​

Bestemmelser Fagerlia felt 10.pdfBestemmelser Fagerlia felt 10.pdf

Planbeskrivelse Fagerlia felt 10.pdfPlanbeskrivelse Fagerlia felt 10.pdf

Plankart Fagerlia felt 10.pdfPlankart Fagerlia felt 10.pdf

Vedtak formanskap Fagerlia felt 10.pdfVedtak formanskap Fagerlia felt 10.pdf


Merknader/uttalelser sendes innen 16. desember  2016 – merk: Fagerlia felt 10

Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Oppdatert: 03.11.2016 15:09
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712