Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak reguleringsplan Kopperå planid 2014002
Hopp til hovedinnhold

Vedtak reguleringsplan Kopperå planid 2014002

 Meråker kommunestyre har i møte 30.10.2017 vedtatt reguleringsplanen for Kopperå.

Vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Meråker kommune detaljreguleringsplan for Kopperå, plan ID 2014002 , plankart og planbestemmelser. Reguleringsplanen finnes på Meråker kommunes hjemmeside, under kunngjøringer

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.​


Vedtak kommunestyret.pdfVedtak kommunestyret.pdf

Planbeskrivelse reguleringsplan for Kopperå 2017.pdfPlanbeskrivelse reguleringsplan for Kopperå 2017.pdf

Planbestemmelser_Reguleringsplan for Kopperå Plan Id.pdfPlanbestemmelser_Reguleringsplan for Kopperå Plan Id.pdf

Plankart 1 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdfPlankart 1 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdf

Plankart 2 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdfPlankart 2 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdf

Oppdatert: 11.12.2017 12:44
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712