Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring - Reguleringsplan Øyan massetak
Hopp til hovedinnhold

Høring - Reguleringsplan Øyan massetak

 Formannskapet har i møte den 27.10.16, saken 85/16, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan detaljplan Øyan Massetak planid 2015001 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

I kommuneplanens arealdel for Meråker er Øyan avsatt til massetak (R1).

I forbindelse med bygging/utbedringer av Stordalsvegen tidlig på 1970-tallet ble det tatt ut masser i dette området på Øyan. Fra 2004 har det vært planmessig drift i regi av Farstad AS, og de har frem til i dag tatt ut ca. 10 000 kubikkmeter i året som berører et areal på ca 8,6 daa. Til sammen forventes det å tas ut 120 – 1​50 000 kubikkmeter i avtaleperioden med Farstad AS frem til 2040. Hoveddriften i steinbruddet er produksjon av pukk der det skytes ut fjell som knuses ned i mindre fraksjoner.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

Bestemmelser Øyan Massetak.pdfBestemmelser Øyan Massetak.pdf

Planbeskrivelser Øyan Massetak.pdfPlanbeskrivelser Øyan Massetak.pdf

Plankart Øyan Massetak.pdfPlankart Øyan Massetak.pdf

ROS Analyse Øyan Massetak.pdfROS Analyse Øyan Massetak.pdf

Støyvurdering Øyan Massetak.pdfStøyvurdering Øyan Massetak.pdf

Vedtak Formanskap Øyan Massetak.pdfVedtak Formanskap Øyan Massetak.pdf

Merknader/uttalelser sendes innen 16. desember 2016 – merk: Øyan Massetak

Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Oppdatert: 02.11.2016 15:31
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712