Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Rypetoppen Adventurepark
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Rypetoppen Adventurepark

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Rypetoppen Adventurepark i Meråker kommune.

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:
Revisjon av gjeldende reguleringsplan med fokus på å tilrettelegge for langsiktig drift og utvikling av anlegget. 


Planområdet:

Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet under, og berører eiendommene 49/1, 49/281, 49/471, 49/919 og 49/932.

Planområde.jpg


Det er avklart med Meråker kommune at planprosessen krever utarbeidelse av planprogram og faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Varsel om endring av planavgrensing
Med bakgrunn i innspill som har kommet etter varsel om planoppstart, er det nå besluttet å utvide planavgrensingen. Utvidelsen er vist med rødt på kartutsnittet under.

planendring.JPG

Frist for uttalelse:
Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til utvidelsen av planområdet, ber vi om en skriftlig uttalelse innen 20.01.2017.

Innspill sendes skriftlig og helst pr. mail til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal.​

Oppdatert: 16.12.2016 12:06
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712