Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for felt 4.6 i Fagerlia i Meråker kommune.

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:
  • Utarbeidelse av detaljplan for fritidsbebyggelse i henhold til kommuneplanens arealdel.
  • Infrastruktur.​
Planområdet:
Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet under, og berører eiendommen 49/934.
Området inngår i gjeldende områderegulering for øvre del av Fagerlia, og har benevnelsen felt 4.6 med formål fritidsbebyggelse.

Kartutsnitt.JPG 

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 1-2017.

Innspill sendes skriftlig og helst pr mail til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal

Oppdatert: 08.12.2016 08:52
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712