Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Planprogram til Kommuneplanens Samfunnsdel for Meråker 2019-2035
Hopp til hovedinnhold

Planprogram til Kommuneplanens Samfunnsdel for Meråker 2019-2035

 Formannskapet har i møte den 15.02.2018, sak 32/18, vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2019 – 2035 ut til offentlig ettersyn og sende det på høring. 

Samtidig varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13.

 
Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Vi ber om innspill og merknader til innholdet i planprogrammet – altså organisering, medvirkning og fremdrift, samt strategier og strategivalg. 

Forslag til planprogram er tilgjengelig nedenfor og i papirformat ved publikumsmottaket. Merknader til forslaget til planprogrammet kan rettes til Meråker kommune, Kommunal Utvikling, 7530 Meråker, eller sendes elektronisk til postmottak@meraker.kommune.no


Frist for innspill/merknader settes til 13. april 2018. Merk gjerne ditt innspill med «Samfunnsplan».​


Planprogram for Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2035.pdfPlanprogram for Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2035.pdf

Oppdatert: 26.02.2018 10:35
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712