Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av planarbeid i Fagerlia felt 6
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av planarbeid i Fagerlia felt 6

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid i Fagerlia i Meråker kommune.

Tiltakshaver er Meraker Brug AS, og reguleringsarbeidet berører eiendommene 49/1, 11/2, 13/1 og 13/2. Det tas sikte på å ha et planforslag klart til behandling i løpet av høsten 2016.


Anmodning om forhåndsuttalelse:
Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet, ber vi om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 35/2016.

Vi anmoder om at en eventuell uttalelse helst sendes på epost til geotydal@tydalsnett.no, eventuelt pr post til GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal.​
Oppdatert: 08.07.2016 12:14
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712