Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for Kopperå
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for Kopperå

 Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post: postmottak@meraker.kommune.no innen 13.4.2015.

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Kopperå (Plan Id: 17112014002) ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet i Meråker kommune 22.1.2015, sak 5/15.

Planområdet omfatter to mindre områder i Kopperå som blant annet omfatter den nedlagte barenehagen og flere andre bevaringsområder. Hensikten med planarbeidet er å endre formålet til den nedlagte barnehagen i Kopperå til et blandet formål slik at bygningen kan omsettes i dagens eiendomsmarked.

Samtidig omgjøres også flere andre bevaringsområder til blandede formål for å legge til rette for å øke bruken av bygningene/eiendommene.
Reguleringsplanen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut i Meråker rådhus. 

Saksframlegg og vedtak etter førstegangsbehandling.pdfSaksframlegg og vedtak etter førstegangsbehandling.pdf

Planbeskrivelse_vedtatt til høring.pdfPlanbeskrivelse_vedtatt til høring.pdf

Planbestemmelser_vedtatt til høring.pdfPlanbestemmelser_vedtatt til høring.pdf

Plankart 1 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdfPlankart 1 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdf

Plankart 2 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdfPlankart 2 av 2 - Endring reguleringsplan Kopperå.pdf

Oppdatert: 24.02.2015 11:56
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712