Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Opphevelse av nullkonsesjon
Hopp til hovedinnhold

Opphevelse av nullkonsesjon

 Landbruksdirektoratet har innvilget Meråker kommunes søknad om opphevelse av nullkonsesjon

​Landbruksdirektoratet opphever med dette forskrift av 20. april 2006 nr. 421
om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Meråker
kommune, Nord-Trøndelag, med virkning fra i dag (4.3.2019).

 

Følgende gjelder om innlevering av egenerklæring ved konsesjonsfrie erverv:

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen (SLF-360) innleveres til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt.

Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved erverv av de fleste typer leiligheter.

Oppdatert: 13.03.2019 15:40
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712