Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Hopp til hovedinnhold

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

 Søknadsfrist: 10. desember 2018

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.
 
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
Hvem kan søke? Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 
Søknadsfrist: 10. desember 2018
Informasjon og søknadsskjema: www.bufdir.no
 
Ta kontakt med kulturadministrasjonen for veiledning og bistand.
Oppdatert: 22.11.2018 15:09
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712