Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Hopp til hovedinnhold

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

​Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

Hvem kan søke? Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

For søknadsskjema og mer informasjon se www.Bufdir.no.
Kontaktperson: Frode Aune
Oppdatert: 09.11.2016 15:50
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712