Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Hopp til hovedinnhold

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

 Står du i manntallet?

​Meråker kommune, sammen med Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner, arbeider med en intensjonsavtale i forbindelse med en mulig kommunesammenslåing. Kommunestyret i Meråker har tidligere vedtatt at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemming den 23.mai 2016,
om Meråker skal slå seg sammen med Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner, eller fortsatt bestå som egen kommune.

Med dette som grunnlag er manntallet for Meråker kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn i Infotorget, Meråker Rådhus, fra og med 21.april 2016.
For å kunne avgi stemme ved folkeavstemmingen må du stå i manntallet for Meråker på valgdagen. Har du flyttet fra en annen kommune og flytting ikke er mottatt hos Folkeregisteret innen 1.april, står du fortsatt i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller at du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til:
Valgstyret i Meråker, Rådhuset, 7530 Meråker.


Valgstyret
Oppdatert: 25.04.2016 08:07
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712