Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Lokal høring; Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken ved Knippet - Plandato 29.6.2017
Hopp til hovedinnhold

Lokal høring; Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken ved Knippet - Plandato 29.6.2017

 Forslag til «Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken ved Knippet, datert 29.06.2017, legges ut på lokal høring. Meråker kommune har frist til 1. september med å gi sin samlede uttalelse til NVE.

Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken - lokal høring.PDFSikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken - lokal høring.PDFTiltaksplanen er utarbeidd av NVE, og tiltakene går ut på å sikre Kvernbekken mot videre erosjon over en strekning på 1 km, samt sikring av 4 sideraviner og åpne utglidninger på strekningen.

Kvernbekken ligger mellom kvikkleiresonene Merakernes og Knippet rett nord for Meråker sentrum og renner ut i Stjørdalselva under E14. Det skal også legges til rette for fiskeoppgang i vassdraget, noe som i dag ikke er mulig på grunn av utformingen av utløpet til Stjørdalselva.

Anleggsarbeidet vil i noen grad avstedkomme anleggstrafikk langs offentlig vei, kommunal vei og privat vei ved ut- og innkjøring av masser i forbindelse med sikringsarbeidet. Dette er beskrevet i plandokumentet.

Høringsuttalelsene sendes:
  • Meråker kommune, Rådhuset, 7530 MERÅKER, eller
  • E-post: postmottak@meraker.kommune.no
Høringsfrist 06. august 2017.
Oppdatert: 05.07.2017 13:17
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712