Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak av reguleringsplan - Fagerlia felt 4.6
Hopp til hovedinnhold

Vedtak av reguleringsplan - Fagerlia felt 4.6

 Meråker kommunestyre har i møte 29.10.2018 vedtatt reguleringsplan for Fagerlia felt 4.6.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 29.10.2018, vedtatt følgende reguleringsplan  med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 82/18  Reguleringsplan Fagerlia felt 4.6 ID 2016007.

 

Reguleringsplanen er tilgjengelig på www.meraker.kommune.no

 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.

Vedtak KS Fagerlia 4.6.pdfVedtak KS Fagerlia 4.6.pdf

Fagerlia felt 4.6_planbeskrivelse_vedtatt plan  29.10.2018.pdfFagerlia felt 4.6_planbeskrivelse_vedtatt plan 29.10.2018.pdf

Fagerlia felt 4.6_reguleringsbestemmelser_vedtatt plan 29.10.2018.pdfFagerlia felt 4.6_reguleringsbestemmelser_vedtatt plan 29.10.2018.pdf

Fagerlia felt 4-6_plankart_M1000_A2_vedtatt plan 29.10.2018.pdfFagerlia felt 4-6_plankart_M1000_A2_vedtatt plan 29.10.2018.pdf

Oppdatert: 08.02.2019 10:44
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712