Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak av reguleringsplan - Tevellia II
Hopp til hovedinnhold

Vedtak av reguleringsplan - Tevellia II

 Meråker kommunestyre har i møte 25.03.2019 vedtatt reguleringsplan for Tevellia II.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 25.03.2019, vedtatt reguleringsplan med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 2019/23  Reguleringsplan Tevellia II plan ID 2017005.

Reguleringsplanen er tilgjengelig på www.meraker.kommune.no
 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.
Oppdatert: 12.04.2019 12:21
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712