Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Ledig stilling som konsulent ved forvaltningskontoret i VR
Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling som konsulent ved forvaltningskontoret i VR

 Forvaltningskontoret VR er et interkommunalt samarbeid i Værensregionen mellom kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.

Snarveier: Søknadsskjema

​Forvaltningskontoret tar i mot søknader/henvendelser, informerer og avklarerer bistandsbehov for innbyggerne som trenger kommunale helse og omsorgstjenester.

Kontoret har 12 ansatte med bred faglig kompetanse. Kontoret ble høsten 2015 landets første interkommunale koordinerende enhet som skal sikre koordinering for innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Ved Forvaltningskontoret VR lyses følgende stillinger ledig:

Konsulent
Saksnr: 2016/1687 - StillingsID: 1245

Fast 100 % stilling, arbeidssted for tiden i Selbu/Stjørdal.  Stillingen ønskes besatt innen 01.08.16.
Vikariat i 70 % stilling med varighet til 31.12.16, snarlig tiltredelse. Arbeidssted for tiden i Selbu/Stjørdal.

Arbeidsoppgaver:
Saksbehandling tilknyttet helse og omsorgstjenesteloven m.m i kommunal sektor. Saksbehandlerstillingen innbefatter bred brukerkontakt og tett samhandling med mange andre instanser/enheter.

Koordinerende enhet:
• Organisere, initiere og følge opp lokale tiltak for kompetanseheving.
• Samordning av informasjon om enhetene i de ulike kommunene.
• Systematiserer arbeidet med datasystemet SamPro for alle enhetene i kommunene.
• Koordinere informasjon til innbyggerne i kommunene.

Kvalifikasjoner:
3-årig helse og sosial faglig høyskole.

Ønskede kvalifikasjoner
• Juridisk kompetanse anses som fordel, og tillegges vekt ved utvelgelse.
• Erfaring fra brukerrettet arbeid er en fordel, men ikke nødvendig.
• Kompetanse innen offentlig forvaltning og saksbehandling
• Du må være god til å kommunisere, formidle og samarbeide.
• Du må like å arbeide selvstendig og i team, være fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert.  Du må like å arbeide med folk, også i krevende situasjoner. 
• IT-ferdigheter.

Reise
Reisevirksomhet mellom kommunene må påregnes.

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med faglige dyktige kollegaer.
Tverrfaglig og tverretatlig miljø. En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling.
Lønns– og avtalevilkår etter gjeldende avtaleverk. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tilsetning skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden. Formell tilsetting skjer i Stjørdal kommune.

Nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med enhetsleder Merete F. Rønningen på tlf. 991 67 148 eller epost: merete.folmoe.ronningen@varnesregionen.no

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å få navnet sitt unntatt fra offentlig søkerliste. Søkerne som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Send oss en søknad – bruk det elektroniske søknadsskjemaet som du finner på www.stjordal.kommune.no. Utdanning og praksis fylles ut i skjemaet. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.

Søknadsfrist: 09.03.16

__________________________________________________________________________________

Henvisningsannonse:


Ved Forvaltningskontoret VR lyses følgende stillinger ledig:

Konsulent

- Fast 100 % stilling
- Vikariat i 70 % stilling
Søknadsfrist: 09.03.16

For fullstendig utlysingstekst se vår hjemmeside: www.stjordal.kommune.no

Oppdatert: 23.02.2016 11:05
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712