Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring av reguleringsplan Fagerlia felt 4.6
Hopp til hovedinnhold

Høring av reguleringsplan Fagerlia felt 4.6

 Formannskapet har i møte den 14.06.2018, saken 83/18, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 4.6 planid 2016007 ut til offentlig ettersyn og å sende den på høring. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i Fagerlia, Meråker.

 

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

 

Planforslaget med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling ligger på www.meraker.kommune.no under kunngjøringer og på infotorget på Rådhuset.

 

Merknader/uttalelser sendes innen 4. august 2018 – merk: planid 2016007

Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

 Vedtak Formannskap høring.pdfVedtak Formannskap høring.pdf

Oppdatert: 26.06.2018 11:15
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712