Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring reguleringsplan Fagerlia felt 6
Hopp til hovedinnhold

Høring reguleringsplan Fagerlia felt 6

 Formannskapet har i møte den 15.02.2018, saken 27/18, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 6 planid 2016005 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

​Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i Fagerlia, Meråker.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling ligger på www.meraker.kommune.no under kunngjøringer og på infotorget på Rådhuset.

Merknader/uttalelser sendes innen 6. april  2018 – merk: planid 2016005
Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Konskvensvurdering Fagerlia felt 6.pdfKonskvensvurdering Fagerlia felt 6.pdf

Planbeskrivelse Fagerlia felt 6.pdfPlanbeskrivelse Fagerlia felt 6.pdf

Planbestemmelser Fagerlia felt 6.pdfPlanbestemmelser Fagerlia felt 6.pdf

Plankart Fagerlia felt 6.pdfPlankart Fagerlia felt 6.pdf

Vedtak formannskap høring Fagerlia felt 6.pdfVedtak formannskap høring Fagerlia felt 6.pdf


Oppdatert: 20.02.2018 15:20
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712