Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring av forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 4.2
Hopp til hovedinnhold

Høring av forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 4.2

 Formannskapet har i møte den 27.06.2019, saken 49/19, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 4.2 planid 2017007 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

​Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i Fagerlia, Meråker.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

KU_Fagerlia 4-2_11-06-2019.pdfKonsekvensutredning Fagerlia 4.2.pdf

bestemmelser_ Fagerlia felt 4_2_11-06-2019.pdfBestemmelser Fagerlia felt 4.2.pdf

Plankart_ Fagerlia felt 4-2_11-06-2019.pdfPlankart Fagerlia felt 4.2.pdf

Planbeskrivelse_Fagerlia felt 4-2_11-06-2019.pdfPlanbeskrivelse Fagerlia felt 4.2.pdf

ROS-analyse_Fagerlia Felt 4-2_02-05-2019.pdfROS-analyse Fagerlia Felt 4.2.pdf

Vedtak formanskapet høring fagerlia 4.2.pdfVedtak formanskapet høring fagerlia 4.2.pdf

Merknader/uttalelser sendes innen 23. august  2019 – merk: planid 2017007
Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Oppdatert: 08.07.2019 09:06
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712