Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring av kommuneplanens samfunnsdel
Hopp til hovedinnhold

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

 Formannskapet i Meråker har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på offentlig ettersyn. Det har vært en betydelig jobb å utarbeide planforslaget slik det nå foreligger, men vi er ikke ferdige!

Snarveier: Høringsutkast
Vi legger nå opp til at lag, foreninger, råd, utvalg og enkeltpersoner skal få anledning til å påvirke det som skal bli kommunens sentrale styringsdokument for årene fremover.

Rådmannen i Meråker kommune har vært ansvarlig for utarbeidelsen av plandokumentet. Det har vært et fokus på å ivareta barn og unges interesser i planprosessen og det er benyttet tilgjengelige data og kunnskap for å kartlegge ressurser, utfordringer og muligheter for Meråkersamfunnet. Med dette som plattform presenterer Rådmannen visjon med overordnede satsingsområder, målsettinger og strategier for Meråkersamfunnet som helhet.

Meråker har ikke hatt en helhetlig kommuneplan med egen samfunnsdel tidligere. Dette er et viktig verktøy for politisk og administrativ ledelse for å vise retning for ønsket utvikling og prioriteringer. En kommuneplan består av en samfunnsdel, en handlingsdel og en arealdel som består av ett plankart med tilhørende bestemmelser.

I forbindelse med høringen legger kommunen til rette for tre folkemøter hvor plandokumentet blir presentert og det åpnes for direkte innspill:

* Midtbygda 26. februar 18:00 Meråker samfunnshus

Det legges opp til åpen kontordag 5. mars fra kl 14:00 til kl. 19:00 ved Møterom Fossvatna i 1. etg Rådhuset i Meråker.

Høringsdokumentene er i tillegg lagt ut i kommunens infotorg på Rådhuset, samt ved Meråker bibliotek.

Frist for innspill settes til 18.03.2019 og sendes til postmottak@meraker.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til samfunnsutvikler på epost perrob2@meraker.kommune.no.​

 

Dokumentet er oppdatert den 4.2.19

Høringsutkastet finner du her​​


Oppdatert: 19.02.2019 09:20
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712