Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring av forslag til snøscooterløyper
Hopp til hovedinnhold

Høring av forslag til snøscooterløyper

 Høringsfrist 21. mai 2017.

​Meråker kommune sender ut forslag til snøscooterløyper på høring, med høringsfrist 21. mai 2017.

Viser til vedtak i komité for kommunal utvikling i utvalgssak 11/17 05.04.2017, om å sende ut forslag til snøscooterløyper på høring.

Høringsutkast til forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Meråker koomune, Nord-Trøndelag.pdf

S1 - Kart løype i Stordalen.PDF

S2 - Kart løype i Teveldalen.PDF

Temakart reindrift traseforslag S1.PDF

Forslag til opprettelse av snøscooterløyper - Utredning av virkninger.PDF

Temakart reindrift traseforslag S2.PDF

Støysonekart friluftsliv S1.PDF

Støysonekart friluftsliv S2.PDF

Støysonekart S1 fra Litjfloen til Østre Damtjønna i Stordalen.PDF

Støysonekart S2 fra grustaket i Teveldalen til Skurdalesporten.PDFSpørsmål til høringen kan rettes til Bjørn Gunnarsson: bjorn.gunnarsson@meraker.kommune.no

Høringsinnspill merkes «snøscooterløyper» og sendes til postmottak@meraker.kommune.no

Med hilsen

Bjørn Gunnarsson                                                                                                                                                                                        Anne Marie Haneborg
Planleder                                                                                                                                                                                              utmarkskonsulent

Oppdatert: 10.04.2017 13:10

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712