Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring av reguleringsplan Tevellia ll
Hopp til hovedinnhold

Høring av reguleringsplan Tevellia ll

 Formannskapet har i møte den 24.04.2018, saken 60/18, vedtatt å legge forslag til eguleringsplan Tevellia II 6 planid 2017005 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i Teveldalen, Meråker.

 

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

 

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling ligger på www.meraker.kommune.no under kunngjøringer og på infotorget på Rådhuset.

 

Merknader/uttalelser sendes innen 29. juni  2018 – merk: planid 2017005

Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Konsekvensvurdering Tevellia II.pdfKonsekvensvurdering Tevellia II.pdf

Planbeskrivelse Tevellia II.pdfPlanbeskrivelse Tevellia II.pdf

Planbestemmelser Tevellia II.pdfPlanbestemmelser Tevellia II.pdf

Plankart Tevellia II.pdfPlankart Tevellia II.pdf

Vedtak formanskap høring Tevellia II.pdfVedtak formanskap høring Tevellia II.pdf

Oppdatert: 16.05.2018 15:17
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712