Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Forslag til endringer av reguleringsplanene
Hopp til hovedinnhold

Forslag til endringer av reguleringsplanene

 Fersdalen hytteområde, Finskebukta hytteområde og Vargmyrfeltet hytteområdet

​Formannskapet har i møte den 17.02.16, sakene 13/16, 14/16 og 15/16, vedtatt å legge forslagene til endringer av de tre reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Planene er oppdatert etter dagens behov og regelverk. Det legges til rette for endringer i avkjørselsforhold, kjøreveier fram til de fleste hyttetomtene og noen utvidelser av felles parkeringsplasser, samt høyere utnyttelsesgrad av hyttetomtene. Det er ikke forslag om nye hyttetomter.

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling er også utlagt på infotorget, Rådhuset.

Ved en feiltakelse var et punkt i bestemmelsene utelatt når Formannskapet den 17.02 vedtok planforslagene til offentlig ettersyn og høring. Kommunen har funnet at man vil legge til dette punktet i bestemmelsene i høringsforslagene nå og be Formannskapet ta stilling til dette i neste møte.

Bestemmelsen gjelder inngjerding av fritidsbebyggelse og den er nå lagt til i alle de planforslagene (vedlagt):

”2.4        På hver tomt tillates et inntun på maks 500 m² rundt bebyggelsen inngjerdet. Gjerder skal holdes i en slik stand at dyr ikke setter seg fast.”          

Merknader/uttalelser sendes innen 18. april - merk med navn på plan det gjelder:
Meråker kommune, 7530 Meråker
eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Bestemmelser Fersdalen.pdf

Planbeskrivelse Fersdalen.pdf

Plankart Fersdalen, nov. 2015.pdfPlankart Fersdalen.pdf

Bestemmelser Finskebukta.pdf

Planbeskrivelse Finskebukta.pdf

Plankart Finskebukta, nov. 2015.pdfPlankart Finskebukta.pdf

Bestemmelser Vargmyrfeltet.pdf

Planbeskrivelse Vargmyrfeltet.pdf

Plankart Vargmyrfeltet, nov. 2015.pdfPlankart Vargmyrfeltet.pdf


Oppdatert: 08.03.2016 14:02
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712