Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Nytt vedtak om eiendomsskatt
Hopp til hovedinnhold

Nytt vedtak om eiendomsskatt

 Kommunestyret har i vedtak 25. april 2016 valgt å endre budsjettvedtaket fra 17. desember 2015 slik at eiendomsskatteutskrivingen i 2016 kun skal omfatte «verk og bruk», jf. esktl. § 3 bokstav c.

​Det innebærer en endring til gunst for alle som eier annen næringseiendom enn «verk og bruk», jf. esktl. § 4 andre ledd. Det fremgår av den korrigerte eiendomsskattelisten av 28.04.2016 hvilke eiendommer som nå er omfattet av kommunestyrets eiendomsskattevedtak for 2016.

Eiendomsskattekontoret i Meråker kommune

Rune Frengen
Økonomisjef


Oppdatert: 04.05.2016 09:11
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712