Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn og høring av endring av planbestemmelsene for reguleringsplan for felt 8B i Fagerlia hytteområde
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring av endring av planbestemmelsene for reguleringsplan for felt 8B i Fagerlia hytteområde

 Merknader til reguleringsarbeidet rettes til Meråker kommune innen 04.08.2014

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges en mindre revisjon av planbestemmelsene for felt 8B i Fagerlia ut til offentlig ettersyn og på høring.
Planendringene er førstegangsbehandlet i formannskapet i Meråker kommune 19.6.2014, sak 41/14.

Hensikten med planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden for hovedhytta for de 11 øverste tomtene i felt 8B.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no innen 4.8.2014.

Høringsbrev endring av planbestemmelser felt 8B juni 2014.pdfHøringsbrev endring av planbestemmelser felt 8B juni 2014.pdf

Saksframlegg felt 8B_endring av planbestemmelse juni 2014.pdfSaksframlegg felt 8B_endring av planbestemmelse juni 2014.pdf

Tomtekart fra Meraker Brug.pdfTomtekart fra Meraker Brug.pdf

Oppdatert: 23.06.2014 11:01
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712