Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om regulering, detaljplan, for Funnsjøen Sør hyttefelt i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Varsel om regulering, detaljplan, for Funnsjøen Sør hyttefelt i Meråker kommune

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for eiendommen gnr. 49 bnr. 1 i Meråker kommune.

Planen skal legge til rette for en fortetting innenfor deler av eksisterende hyttefelt ved Funnsjøen. Det skal planlegges 40 nye hyttetomter, naust og veg​adkomster. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og det stilles ikke krav om konsekvensutredning.Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 7. november 2016. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no.
Oppdatert: 12.10.2016 09:13
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712