Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Begrensninger i jakt på lirype og skogsfugl jaktsesongen 2017/2018 for kommuneavtalen
Hopp til hovedinnhold

Begrensninger i jakt på lirype og skogsfugl jaktsesongen 2017/2018 for kommuneavtalen

 Jaktkvoter.

Meråker kommune har gjennom e-post blitt orientert om takstresultater for lirype 2016. E-posten blir lagt til referat for formannskapet i Meråker kommune i møte 07.09.2017.

Årets takstresultater viser større tetthet enn i 2016, med en litt lavere produksjon enn fjorårets takst for Meråker.

Med bakgrunn i årets takstresultater har AS Meraker Brug fastsatt følgende begrensninger for jaktsesongen 2017/2018 på sine områder som omfattes av Kommuneavtalen:

1) Jaktsesong:
Det er ikke besluttet begrensninger på jaktsesongen på li- og fjellrype eller skogsfugl, men det kan i løpet av jaktsesongen bli innført andre bestemmelser.

2) Jaktkvote:
Lirype: Dagskvote pr. jeger er 4 fugler
Skogsfugl: (orrfugl, storfugl og jerpe): Dagskvote pr. jeger er 2 fugler
Fjellrype: Ingen begrensning med dagskvote

Kvoten er dagskvote og personlig, og kan ikke overføres fra dag til dag, eller til andre personer.

Det er jegernes plikt å holde seg informert om og overholde gjeldende bestemmelser.


Oppdatert: 07.09.2017 09:26
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712