Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Begrensninger i jakt på kommuneavtalen 2018 - 2019
Hopp til hovedinnhold

Begrensninger i jakt på kommuneavtalen 2018 - 2019

 Årets takstresultater i Meråker viser god økning i både tetthet og produksjon i forhold til fjorårets takst.

​Den 30.9.2018 har det vært møte mellom AS Meraker Brug og Meråker kommune om begrensninger i jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl. I møte ble årets takstresultater gjennomgått og sammenlignet med tidligere års resultater og kvotesetting.

Årets takstresultater i Meråker viser god økning i både tetthet og produksjon i forhold til fjorårets takst.

Med bakgrunn i årets takstresultater er det fastsatt følgende begrensninger for jaktsesongen 2018/2019 på områder som omfattes av Kommuneavtalen:

Jaktsesong:
Det er ikke besluttet begrensninger på jaktsesongen på li- og fjellrype eller skogsfugl, men det kan i løpet av jaktsesongen bli innført andre bestemmelser.

Jaktkvote:
Lirype: Dagskvote pr. jeger er 6 fugler
Skogsfugl: (orrfugl, storfugl og jerpe): Dagskvote pr. jeger er 3 fugler
Fjellrype: Dagskvote pr. jeger er 8 fugler
Samlet dagskvote pr. jeger: Samlet maksimalt 10 fugler pr. jeger pr. dag

Kvoten er dagskvote og personlig, og kan ikke overføres fra dag til dag, eller til andre personer.

Denne informasjonen vil bli gitt til jegere som fornyer jaktkort fra og med 3.9.2018, lagt ut på kommunes hjemmeside, Facebook, samt annonsert i Meråkerposten.

Eventuelle forandring av kvotebestemmelser gjennom sesongen, eller endring av jaktsesong vil bli informert gjennom kommunes hjemmeside, Facebook, og annonsert i Meråkerposten.

Det er jegernes plikt å holde seg informert om og overholde gjeldende bestemmelser.

Med hilsen
Kari Anita Furunes                                            Anne Marie Haneborg
ordfører                                                              utmarkskonsulent

Oppdatert: 03.09.2018 14:44
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712