Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid i Fagerlia
Hopp til hovedinnhold

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid i Fagerlia

 Fagerlia, hyttefelt 4.3 Meråker kommune

​I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for felt 4.3 i Fagerlia i Meråker kommune. Forslagstiller er Meraker Brug AS.Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2. Formålet med reguleringsplanen er å regulere 12 - 14 nye tomter for fritidsboliger inkl. adkomstveger og friområder.

For evt. innspill til eller opplysninger om planarbeidet kontaktes:

Norconsult v/ Arealplanlegger Gunhild Kvistad tlf. 98 66 57 38 /
e-post: gunhild.kvistad@norconsult.com eller

Meraker Brug v/
Jakob Haugen tlf. 74 81 49 04 / e-post: jakob@merakerbrug.no.

Ytterligere info om Fagerlia Hyttefelt se www.merakerbrug.no.

Frist for innspill til planarbeidet er 05.04.2013.

Oppdatert: 08.03.2013 14:39
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712