Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel-om-igangsatt-reguleringsplanarbeid Nustadsenteret
Hopp til hovedinnhold

Varsel-om-igangsatt-reguleringsplanarbeid Nustadsenteret

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nustadsenteret i Meråker kommune. Forslagstiller er Net-Invest AS.

​Det planlegges forretningslokaler i 1. etg og leiligheter i 2. og 3. etasje. Formålet med detalj-reguleringsplanen er å fastsette plassering av bygg, adkomst- og parkeringsløsning, uteareal for boligene m.v.

Planområdet er 7,3 daa. Planlagt arealbruk vil være i samsvar med gjeldende områdereguleringsplan “Meråker sentrum” (vedtatt i 2013) der dette området angitt som S5, er avsatt til sentrumsformål (forretning, bolig, offentlig eller privat tjenesteyting). Planarbeidet er vurdert til å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.


For evt. innspill til eller opplysninger om oppstarten av reguleringsplanarbeidet kontaktes:

Norconsult  AS v/ Arealplanlegger Gunhild Kvistad,
tlf. 98 66 57 38 - e-post: gunhild.kvistad@norconsult.com
eller Net-Invest AS v/ Åge Kristoffersen, tlf. 92 29 22 43

Frist for innspill til planarbeidet er 01.05.2014.

Kartillustrasjon Nustadsenteret.JPG

Oppdatert: 31.03.2014 15:44
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712