Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan - Tevellia II
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan - Tevellia II

 I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for Tevellia II, gnr/bnr. 49/1 - Meraker Brug.

Planområdet omfatter gjeldende reguleringsplan for Tevellia hyttefelt, vedtatt i 2002. Planområdet ligger mellom E 14 og jernbanen, like ved riksgrensen og ca. 18 km sørøst for Meråker sentrum.

 

Formålet med ny plan er å legge til rette for oppgraderte løsninger for vann og avløp og nye veier fram til flest mulig av tomtene, samt ny fritidsbebyggelse.

Innspill til planarbeidet sendes innen 08.05.17 til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

Spørsmål kan rettes til post@plankontoret.net eller på tlf.: 72 42 81 61/ 411 47 596     ​


Se her for detaljer og kart: Oppstartsvarsel Tevellia.pdfOppstartsvarsel Tevellia.pdf


Oppdatert: 07.04.2017 09:47
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712