Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - STREIKEN I KOMMUNAL SEKTOR ER OVER
Hopp til hovedinnhold

STREIKEN I KOMMUNAL SEKTOR ER OVER

 Oppdatert informasjon kl. 23.00, 5 juni.

 
05.06.2012
Streiken i kommunal sektor er over.
 
Meråker skole åpner som vanlig, med unntak for 6 og 7 trinn som først møter på skolen 7. juni.
 
Både Egga og Tollmoen barnehager vil ha vanlig åpningstid fra onsdag morgen
 
SFO åpner til vanlig tid onsdag morgen
 
Rådmannen
 
 
SFO-lokalene stenges fra og med onsdag 6. juni grunnet manglende renhold. Det innebærer at det ikke blir noe SFO-tilbud.
 
Vi ber foresatte og elever om å følge med på informasjon og endringer som oppdateres fortløpende på skolenett og kommunens hjemmeside.

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon

Rådmannen

 
04.06.2012
Som en følge av streiken reduseres åpningstiden på Tollmoen barnehage fra og med tirsdag 5. juni 2012. Barnehagen vil være åpen fra kl. 07.30 - 16.00.

Ta kontakt med barnehagen for nærmere informasjon.

Rådmannen

 
Biblioteket stenges fra torsdag 7. juni kl. 15.00 og forblir da stengt også 8. juni.
Biblioteket åpner igjen mandag 11. juni kl. 08.30.

Vi beklager om dette skaper utfordringer for våre besøkende og skolene.

Meråker Bibliotek / Anne Marken


31.05.2012
Som en følge av streiken blir det flere endringer i SFO og skolen. SFO stenger enkelte dager og undervisningsopplegget blir endret for enkelte klassetrinn.

Følg med på skolens hjemmesider evt. kontakt skolen og SFO for nærmere informasjon.


Rådmannen
 

 
30.05.2012
 
Streiken innebærer dessverre at deler av skolen ble stengt fra og med 30.05.12 kl. 1130 og inntil videre. Bakgrunnen er Fagforbundets uttak av renholdere i streik. Det er søkt om dispensasjon for nødvendig renhold, men søknaden ble avslått.

Inntil videre blir det ingen undervisning for 9. og 10. klassetrinn samt voksenopplæringa. Eksamen for 10. trinn gjennomføres som normalt.

Vi ber foresatte og elever om å følge med på informasjon og endringer som oppdateres fortløpende på skolenett og kommunens hjemmeside.


Rådmannen
 
 

25.05.2012

 Streiken rammer skolen og SFO

Streiken innebærer dessverre redusert tilbud på skolen og SFO fra og med tirsdag morgen 29.05.12.

Skolen

Opptrappingen av streiken gjør at all leksehjelp på 1. – 4. trinn utgår.


SFO
Opptrappingen av streiken fører til at SFO vil ha redusert åpningstider:

• Tirsdag 29.05.12 blir det ingen SFO.
• Onsdag 30.05.12 blir det SFO kun etter skoletid (12.15 – 16.30).
• Torsdag 31.05.12 blir det kun SFO etter skoletid (13.05-16.00).
• Fredag 1. juni blir det kun SFO etter skoletid (13.05-16.30).

Ta kontakt med skolen og SFO for nærmere informasjon.
 
Rådmannen


Fagforbundet trapper opp streiken
15 nye ansatte tas ut i streik fra tirsdag morgen 29. mai 2012. Uttaket omfatter 7 ansatte i Egga barnehage, 2 i Tollmoen barnehage og 6 på Meråker skole.
 
Fra før er bl.a. renholdere, vaktmestre, ansatte ved maskinavdelingen, ansatte i administrasjonen herunder servicetorg/sentralbord tatt ut i streik.
 
Egga barnehage er det søkt dispensasjon for 3 ansatte for at tredjepart ikke skal bli for hardt rammet. Søknaden ble avslått da det ikke går ut over liv og helse.

Streiken innebærer dessverre at deler av barnehagen blir stengt fra tirsdag morgen 29. mai 2012.

Informasjon blir lagt ut i barnehagen i dag 25. mai. For mer informasjon kontakt barnehagen.

Tollmoen barnehage vil ha åpent som vanlig, men med noe redusert pedagogisk tilbud.
Vi kommer tilbake med mer informasjon.
 
 
Rådmannen

 

24.05.2012

Dispensasjoner fra streiken

Meråker kommune har søkt og fått foreløpig dispensasjon fra streiken på følgende områder:

• Teknisk vakt.
• Utrykning for brann- og redningsmannskap.
• Drift vann og avløp.
• Renhold Egga barnehage.
• Renhold legekontoret.

Dispensasjonene gjør at ikke liv og helse er truet.

RådmannenStreik

Fagforbundet har bl.a. tatt ut renholdere, vaktmestre, ansatte ved maskinavdelingen, ansatte i administrasjonen herunder servicetorg/sentralbord m.m. i streik fra torsdag morgen 24. mai 2012.

Streiken vil føre til at servicetorget/sentralbord ikke er betjent. Det kan ringes direkte til aktuelle sektorer og avdelinger.

Noen aktuelle telefonnummer:

Ordfører 74 81 32 02
Rådmann 74 81 32 03
Økonomisjef 74 81 32 04
Kommunekasse 74 81 32 08

Sektoradm. skole, oppvekst og kultur 74 81 32 30
Bibliotek 74 81 32 95
Grunnskolen 74 81 32 60
Egga barnehage 74 81 33 70
Tollmoen barnehage 74 81 33 75

Sektoradm. helse, pleie og omsorg 74 81 32 41
Brukerkontor 74 81 33 46
Barnevern 99 11 11 46
Sykehjem 74 81 32 43/74 81 33 00
Hjemmesykepleie 74 81 33 01
Vakt hjemmesykepleie 93 00 90 25
Søgardsjalet 2 74 81 33 26/7
Bofellesskap 74 81 33 45
Legekontor 74 81 33 30
Helsestasjon 74 81 32 50/97 97 31 78
Dagsenter 74 81 32 58

Sektoradm. kommunal utvikling 74 81 32 21
Landbruk 74 81 32 28
Bygg/regulering 74 81 32 23
Oppmåling 74 81 32 25
Vei, vann og avløp. 74 81 32 24

Kommunene er gjennom lovverk vedtatt av Stortinget pålagt et meget stort ansvar for tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Kommunen vil så langt som mulig søke å gi dette tilbudet også så lenge streiken pågår.

Rådmannen

Oppdatert: 05.06.2012 23:06
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712