Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Revidering av reguleringsplan for Kopperå
Hopp til hovedinnhold

Revidering av reguleringsplan for Kopperå

 Det kunngjøres med dette oppstart av revidering av reguleringsplan for Kopperå i Meråker kommune

​I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av revidering av reguleringsplan for Kopperå i Meråker kommune.

Formålet med revisjonen er å legge til rette for blandede bruksformål i flere av bevaringssonene innenfor reguleringsplanen for Kopperå.

Meråker kommune er forslagsstiller. Direkte berørte parter er tilskrevet.

For ytterligere opplysninger kontakt Meråker kommune 74813200. 
Eventuelle kommentarer eller merknader til det igangsatte planarbeidet sendes Meråker kommune, 7510 Meråker eller på e-post til postmottak@meraker.kommune.no innen 1. august 2014.

 

Oversiktskart revisjon av reguleringsplan Kopperå.pdfOversiktskart revisjon av reguleringsplan Kopperå.pdf

Saksframlegg og vedtak for oppstart av rev reg plan.pdfSaksframlegg og vedtak for oppstart av rev reg plan.pdf


Oppdatert: 16.06.2014 12:40
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712