Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Reguleringsplan for eiendommen Løvfall i Meråker kommune er vedtatt
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan for eiendommen Løvfall i Meråker kommune er vedtatt

 Kommunestyret vedtok i møte 26.8.2013 reguleringsplan for eiendommen Løvfall, saksnummer 57/13. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca 25 dekar. Planen regulerer eksisterende hyttebebyggelse og legger til rette for tre nye hyttetomter. Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finner du nedenfor.
Frist for å klage på vedtaket er satt til 10.10.2013 (tre uker fra kunngjøringsdato i avisen). Klagen kan påklages til fylkesmannen i Nord-Trøndelag, men skal sendes Meråker kommune for forberedende klagesaksbehandling.

Endelig vedtak reg plan Løvfall.pdfEndelig vedtak reg plan Løvfall.pdf

Plott  Reguleringsplan for Lauvfall (F_A3 liggende - M_1000) 02.09.2013.pdfPlott Reguleringsplan for Lauvfall.pdf

Planbestemmelser_Løvfall_juni 2013.docxPlanbestemmelser_Løvfall_juni 2013.docx

Oppdatert: 18.09.2013 14:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712