Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Reguleringsplan for Teveldalsflata hyttefelt
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan for Teveldalsflata hyttefelt

 Høringsfrist 27. mai 2013

​I h.h.t. plan- og bygningslovens § 5-2 kunngjøres herved at formannskapet i Meråker kommune i møte 4.4.2013 har vedtatt at reguleringsplan for Teveldalsflata hyttefelt skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planområdet ligger i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse på Teveldalsflata. Planområdet er ca 15 dekar og består av dyrket mark.

Meråker kommune ønsker innspill og synspunkter fra berørte parter, offentlige instanser, brukere og andre med interesse i planområdet. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset i Meråker.

Høringsuttalelser til planarbeidet sendes skriftlig til Meråker kommune, 7530 Meråker, eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no innen mandag 27. mai 2013.


Kontaktperson i Meråker kommune:
Planleder Bård Øyvind Solberg, 74 81 32 27

Vedtak av FS i oppstartsmøte 2011.pdfVedtak av FS i oppstartsmøte 2011.pdf

Førstegangsbehandling i formannskapet.pdfFørstegangsbehandling i formannskapet.pdf

Landbruksfaglig utredning_Teveldalsflata hyttefelt.pdfLandbruksfaglig utredning_Teveldalsflata hyttefelt.pdf

BestemmelserTevaldalsflata_rev versjon 23 nov.pdfBestemmelserTevaldalsflata_rev versjon 23 nov.pdf

Plankart november 2012.pdfPlankart november 2012.pdf

Planbeskrivelse_revidert per 22 nov 2013.pdfPlanbeskrivelse_revidert per 22 nov 2013.pdf

 

Oppdatert: 15.04.2013 12:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712