Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Reguleringsplan Teveltunet høydepark
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Teveltunet høydepark

 Frist til å komme med høringsuttalelser er satt til fredag 21. september 2012.

​I henhold til Plan- og bygningslovens § 5-2 kunngjøres herved at formannskapet i Meråker i møte 9.8.2012 har vedtatt at reguleringsplan for Teveltunet høydepark skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planområdet ligger sørøst for Teveltunet turiststasjon langs Tevlavassdraget inn til Brudesløret. Planområdet er ca 160 dekar. Målsettingen med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en høydepark og enkel tilrettelegging med infrastruktur knyttet til driften av høydeparken.

Meråker kommune ønsker innspill og synspunkter fra berørte parter, offentlige instanser, brukere og andre med interesse i planområdet. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset og ved Meråker bibliotek.

Spørsmål kan rettes til Meråker kommune (74813200).

Høringsuttalelser til planarbeidet sendes skriftlig til Meråker kommune, sektor for Kommunal utvikling, 7530 Meråker, eller per e-post postmottak@meraker.kommune.no innen fredag 21.september 2012.
Oppdatert: 15.08.2012 10:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712