Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Reguleringsplan Teveldalen høydepark
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Teveldalen høydepark

 Kommunestyret vedtok i møte 1.10.2012 ovennevnte reguleringsplan.

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 1.10.2012 reguleringsplanen for Teveldalen høydepark. I etterkant av vedtaket har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hatt en ytterligere gjennomgang av planbestemmelsene. Plankart og planbestemmelser er revidert per 16.11.2012. Kommunestyrets vedtak med plankart og planbestemmelser kan lastes ned her.

Planen omfatter et areal på ca 160 dekar i områdene langs Tevla inn mot Brudesløret. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av en høydepark ved Teveltunet hvor fossen Brudesløret skal lage en spektakulær ramme rundt høydeparken. Høydeparken skal være et kommersielt tilbud til turister, tilreisende, hytteeiere og lokalbefolkning.

Vedtaket kan i h.h.t. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI, påklages til fylkesmannen. En eventuell klage skal framsettes skriftlig for Meråker kommune innen 3 –tre- uker fra kunngjøringsdato.
Oppdatert: 26.11.2012 08:59
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712