Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Pressemelding
Hopp til hovedinnhold

Pressemelding

 Muruvik Havn Eiendom AS

​Muruvik Havn Eiendom AS ble stiftet i mars 2007 og er eier av Muruvik havn i Malvik kommune gnr./bnr. 55/2 og 55/4. Meråker kommune eier 100 % av Muruvik Havn Eiendom AS. Årsaken til kjøp av havneområdet var for å sikre seg havnetilgang i forhold ny næringsaktivitet i Kopperå etter at Elkem Meråker ble lagt ned. Det var i perioden 2007 og 2008 flere store potensielle industrietableringer under vurdering på næringsarealet i Kopperå, og kommunen anså da at havnetilgang i Muruvik var strategisk sett svært viktig.
 
Til drifting av havna måtte kommunen ha en alliansepartner med kompetanse på logistikk og tilstrekkelige finansielle muligheter. Det ble da etablert kontakt med Hernes AS v/ Jon Petter Hernes, som for øvrig også i ettertiden har vært sterkt involvert i mye av næringsutviklingen i Kopperå og Meråker. Hernes har også bidratt med store anleggstilskudd i forbindelse med utbygging av både kunstgressbane og utvidelsen av alpinsentret i Meråker.
 
Muruvik Havn Eiendom AS har finansiert kjøpet av Muruvik Havn gjennom lån på ca 20,5 mill. kr. fra Muruvik Havn AS, som er eid av Hernes AS. Muruvik Havn AS driver all havneaktivitet på de aktuelle eiendommene og betaler leie for havna tilsvarende rentekostnader på lånet.
 
For kommunen var det viktig å ha tilgang til havn i forbindelse med ny næringsaktivitet i Kopperå, men kommunen hadde ingen intensjoner om å sitte som en langsiktig eier av eiendommen. Det ble i den forbindelse inngått en opsjonsavtale mellom kommunen og Hernes AS som gir Hernes AS en opsjon på kjøp av eiendomsselskapet etter 5 år. Hernes AS har i brev av 06.01.12 krevd opsjonen gjennomført.
 
Kontaktinformasjon: Torbjørn Berg Strømstad, tlf. 91 51 87 23.
 
 
Meråker, den 10. januar 2012
 
sign.
Henrik Vinje
Rådmann
 
Oppdatert: 11.01.2012 09:40
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712