Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Oppstart av reguleringsplan for Veg Vardetun
Hopp til hovedinnhold

Oppstart av reguleringsplan for Veg Vardetun

 Iht. pbl § 12- 8 varsles oppstart av reguleringsplan for Veg Vardetun i Meråker kommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny kjøreveg med fortau mellom samfunnshuset og Vardetun/Egga barnehage.​ Reguleringen berører flere eksisterende reguleringsplaner. 
  • Reguleringsplan Nustad bru - Tollmoen (1992)
  • Reguleringsplan Vardetun (2010)
  • Reguleringsplan Tømmeråsegga grustak (2013)
  • Reguleringsplan Asfaltert flerbruksanlegg ved MVS (1992)
​Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/ing. Jan Ola Ertsås, p​ostboks 3005, 7709 Steinkjer, e-post joe@tronderplan.no, tlf. 90 8 59 081. Frist for merknader er satt til 3.4 .2017 .Oppdatert: 23.02.2017 12:49
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712