Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Offentlig høring av revidering av reguleringsplan for Fagerlia hytteområde i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Offentlig høring av revidering av reguleringsplan for Fagerlia hytteområde i Meråker kommune

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges revidering av reguleringsplan for Fagerlia hytteområde i Meråker kommune ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Meråker formannskap 5.9.2013 (sak 76/13).

​Vedtaket inkluderer også revidering av bebyggelsesplaner for felt 7, felt 8 a og felt 10, samt revidering av reguleringsplan for felt 8 b.

Formålet med revisjonen er å øke utnyttelsesgraden i de delene av reguleringsplan for Fagerlia (Felt 6-10) som ved vedtak av reguleringsplanen la til grunn en lav utnyttelse av byggeområdene. Videre vil det også bli foreslått en mindre justering av mønehøyde for bygg slik at planbestemmelsene på dette området er i takt med vanlige hyttemodeller som bygges i Fagerlia.

Meråker kommune er forslagsstiller. Direkte berørte parter vil bli tilskrevet. For ytterligere opplysninger kontakt Meråker kommune 74813200.

Eventuelle kommentarer eller merknader til det igangsatte planarbeidet sendes Meråker kommune, 7510 Meråker eller på e-post til postmottak@meraker.kommune.no innen 5. november.

Mindre revisjon reg plan Fagerlia_vedtak høring september 2013.pdfMindre revisjon reg plan Fagerlia_vedtak høring september 2013.pdf

Høringsbrev mindre revisjon Fagerlia hytteområde.pdfHøringsbrev mindre revisjon Fagerlia hytteområde.pdf

 

Oppdatert: 23.09.2013 10:06
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712